NB! Seminaret 11. mars 2018 utgår grunnet sykdom i foredragsholderes nære familie!

Seminar og  årsmøte går som planlagt!

VELKOMMEN!

 

ÅRSMØTE OG SEMINAR 10.-11. MARS 2018

 

Sted: Universitetet i Ås, Bygg 35 på Senter for husdyrforsøk, Syverudsveien  27, 1433 ÅS.

 

Seminaret er for klubbens medlemmer og deltakelsen er gratis, men vi ber deg gi beskjed om hvor mange som kommer til lunsj lørdag (og/eller) søndag slik at vi kjøper inn passe med varer. Gi beskjed på epost: post@spanskvannhundklubb.com senest søndag 4.mars.

 

Du finner programmet som pdf fil her:

https://drive.google.com/file/d/1cjttca8sJCD47p2-zLW9wWiz67oytTXU/view?usp=sharing

(høyreklikk og åpne eller kopier linken inn i nettleseren din)

  • Kart: Syverudveien 27, Ås Senter for husdyrforsøk

  • Vi skal være i bygg 35 på området for senter for husdyrforsøk

SPANSK VANNHUNDSPESIALEN 2018 AVHOLDES PÅ SELBU CAMPING

Distriktskontakter

Spansk vannhundklubb ønsker flere distriktskontakter.

Intensjonen med dette er å få til en mer aktiv og inkluderende klubb. Det er ikke alltid lett for et styre å " favne" alle medlemmene i vårt langstrakte land.

​Retningslinjer for Distriktskontakter:
- Skal være klubbens ambassadør.
- Skal aktivt bruke klubbens sider (hjemmeside og fb)til å annonsere arrangement/ fortelle om arrangement som har vært.
- Kan søke pengestøtte fra styret på arrangement.

Til nå har vi følgende distriktskontakter:

Trøndelag: Marit Birgitte Mesteig og Ståle Mesteig
Epost: kennelperrofiel@gmail.com

Vestfold og omegn: Elisabeth Dahl Gustavsen og Glenn Dahl Illingworth Gustavsen
Epost: eligle@online.no

Østfold: Ingunn Grivi og Kjersti Pettersen
Epost: ingunn.grivi@live.no og kjerstipet@getmail.no

Oslo/ Akershus: Marit Sommerro
Epost: marit.sommerro@gmail.com

Hedmark: Laila Iversen
Epost: m.laila-iversen@hotmail.com

Møre og Romsdal: Tanja Lange Sedsbøe
epost: tanja.sedsboe@icloude.com

 

Ta kontakt  på FB eller send Mail til styret om dette er noe dere kunne tenke dere 😊

Helse- og atferdsundersøkelse for Spansk Vannhund 2017

Rapporten for Helse- og atferdsundersøkelse for Spansk Vannhund 2017
 
I undersøkelsen kom det inn hele 257 besvarelser!
Ut fra at det i 10 års perioden 2006-2015  ble registrert ca 499 Spansk vannhund i NKK er derved prosentandel svar relativt til registreringstallene siste 10 år,på hele 48%.
 
Dette er i følge Frode Lingaas, en meget god "svarprosent" langt over det de fleste raseklubber klarer å oppnå og bør derfor gi et meget godt inntrykk av situasjonen i rasen!
 
Styret takker alle som har besvart undersøkelsen og som derved har gitt viktige bidrag til vårt RASdokument og forvaltning av rasen i Norge!
 
Resultatene fra undersøkelsen blir presentert for medlemmene lørdag 10. mars før årsmøtet. Fullstendig seminarprogram blir lagt ut her og på SVK FB.
 
Litt om undersøkelsen: Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) utførte en helse- og atferdsundersøkelse på rasen i samarbeid med Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole og Norsk Kennel Klub.  
Undersøkelsen var åpen for alle spanske vannhunder registrert i NKK (uavengig av medlemskap i raseklubben) også for hunder som er døde.
 
Dette er et godt verktøy i utformingen av RAS, samt bidrar til SVKs mål for fremtidens avl på Spansk vannhund. 
 
Undersøkelsen var en nettbasert anonym spørreundersøkelse. Frode Lingaas har ansvar for bearbeidelse av data og vil sørge for at informasjon om den enkelte hund/eier blir behandlet konfidensielt. 
 
Helseundersøkelsen besto av tre deler:
 
•Del 1 identifiserer hund og eier. Dette er en kontroll slik at hunden som ble registrert tilhører riktig rase.
 
•Del 2 består av spørsmål knyttet til hundens helse.
 
•Del 3 omhandler hundens atferd. Denne er svært viktig for hundens velferd.
 
Bare resultatene fra del 2 og 3 var tilgjengelig for SVK. Del 1 er ikke tilgjengelig og undersøkelsen er derfor konfidensiell.
 
 

Informasjon til medlemmer:

 Det er viktig for klubben at vi har din oppdaterte adresseopplysninger og e-postadresse.

Vi ber deg derfor gå inn på "Min side" og sjekke at din postadresse og e-postadresse er korrekt, og om nødvendig oppdatere disse (Alle medlemmer i SVK har, eller kan opprette "Mine Sider " på nkk.no ) Pass også på om din inn-postkasse er full/nærmer seg full. Da bør du slette e-poster, ellers kan du risikere å ikke ha plass til nye!

Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) har som formål å:

· ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge

· bidra til å fremme positive aktiviteter med hund

· arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder

· positiv utvikling av spansk vannhund herunder;

· at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard. rasens sunnhet og rasens bruksegenskaper

· bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard

· fremme mulighetene for at barn og ungdom skal kunne jobbe med hund

· ivareta et godt omdømme for rasen.

Vi oppfordrer alle Spansk Vannhundeiere til å dele med klubben av sine erfaringer, bilder og historier på hjemmesiden til beste for vår kjære rases utvikling.

Epost til styret: post@spanskvannhundklubb.com

 

Rettighetene til bilder som publiseres på klubbsidene tilhører fotografene som har lånt dem ut. Takk til alle som har lånt ut bilder!