Viktig opplysning vedrørende e-postkontakt via NKKsystemet

Vi har fått opplyst at NKK har fått permanent sperring av sine klubb-mailadresser og derved kan NKK ikke sende e-post til klubbene via klubbadressene( @klubb.nkk.no)

Det betyr at dersom medlemmer forsøker å sende e-post til styret via nkksystemet, vil disse ikke nå oss. Vi ber deg derfor benytte vår klubbpostadresse: post@spanskvannhundklubb.com.  

Hvis du har sendt oss epost via NKK systemet og ikke har fått svar beklager vi dette. Vi ber deg kontakte oss på post@spanskvannhundklubb.com.

Se for øvrig fanen KONTAKT.

Vi ønsker dere en fortsatt God Sommer.

Hilsen Styret i SVK

Helse- og atferdsundersøkelse for Spansk Vannhund 2017

Helse- og atferdsundersøkelse for Spansk Vannhund 2017
 
Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) har besluttet å utføre en helse- og atferdsundersøkelse på rasen i samarbeid med Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole og Norsk Kennel Klub. 
 
Undersøkelsen er åpen for alle spanske vannhunder registrert i NKK (uavengig av medlemskap i raseklubben). Vi ønsker også svar for hunder som er døde. Dette er et godt verktøy for å kunne utforme RAS, samt bidra til SVKs mål for fremtidens avl på Spansk Vannhund. Undersøkelsens verdi vil øke med antall svar. Ved å sette av et kvarters tid til å svare, vil du bidra til å gi økt kunnskap om rasen i Norge!
 
Undersøkelsen er en nettbasert anonym spørreundersøkelse. Frode Lingaas har ansvar for bearbeidelse av data og vil sørge for at informasjon om den enkelte hund/eier blir behandlet konfidensielt. 
 
Helseundersøkelsen består av tre deler:
 
•Del 1 identifiserer hund og eier. Dette er en kontroll slik at hunden som registreres tilhører riktig rase.
 
•Del 2 består av spørsmål knyttet til hundens helse.
 
•Del 3 omhandler hundens atferd. Denne er svært viktig for hundens velferd.
 
Bare resultatene fra del 2 og 3 vil bli tilgjengelig for SVK. Del 1 blir ikke tilgjengelig og undersøkelsen er derfor konfidensiell.
 
Helseundersøkelsen finner du her:
 
Svarfrist for undersøkelsen er satt til 1. september 2017.
 • Spansk Vannhundklubb Norge

 • Årsmøte 2017

  Årsmøte 2017 ble avholdt kl. 18 til 19 mandag 3. april 2017 på Nebbenes kro.

  Nytt styre består av:

  Leder: Berit Langdahl Andresen

  Styremedlemmer: Linn Berenguer, Torine Kriznik, Henna Rautiainen og Roar Skoli

  Varamedlem: Ingunn Grivi

Du finner pdf fil av invitasjonen til Spansk vannhundspesialen her:

https://drive.google.com/open?id=0B8cFb7eS0UY2a0hRMklLMG5LMUU

 

Informasjon til medlemmer:

 Det er viktig for klubben at vi har din oppdaterte adresseopplysninger og e-postadresse.

Vi ber deg derfor gå inn på "Min side" og sjekke at din postadresse og e-postadresse er korrekt, og om nødvendig oppdatere disse (Alle medlemmer i SVK har, eller kan opprette "Mine Sider " på nkk.no ) Pass også på om din inn-postkasse er full/nærmer seg full. Da bør du slette e-poster, ellers kan du risikere å ikke ha plass til nye!

Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) har som formål å:

· ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge

· bidra til å fremme positive aktiviteter med hund

· arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder

· positiv utvikling av spansk vannhund herunder;

· at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard. rasens sunnhet og rasens bruksegenskaper

· bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard

· fremme mulighetene for at barn og ungdom skal kunne jobbe med hund

· ivareta et godt omdømme for rasen.

Vi oppfordrer alle Spansk Vannhundeiere til å dele med klubben av sine erfaringer, bilder og historier på hjemmesiden til beste for vår kjære rases utvikling.

Epost til styret: post@spanskvannhundklubb.com

 

Rettighetene til bilder som publiseres på klubbsidene tilhører fotografene som har lånt dem ut. Takk til alle som har lånt ut bilder!