Hvem er vi?

SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE  ble konstituert 16.august 2014 og lovene godkjent av NKK i desember samme år.

Klubbens første årsmøte ble avholdt 21. mars 2015.

Men allerede sommeren 2008 ble Interesseorganisasjon for spansk vannhund i Norge etablert av flere raseentusiaster som ønsket å arbeide for å fremme rasen i Norge.

Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) har som formål å:

· ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge

· bidra til å fremme positive aktiviteter med hund

· arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder

· positiv utvikling av spansk vannhund herunder;

· at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder

  • rasestandard
  • rasens sunnhet
  • rasens bruksegenskaper

· bidra til at rasen utvikles etter moderlandets standard

· fremme mulighetene for at barn og ungdom skal kunne jobbe med hund

· ivareta et godt omdømme for rasen.

STYRET BESTÅR AV:

Leder: Berit Langdahl Andresen,

mob:970 57 097

Nestleder: Torine Kriznik,  

mob:917 08 224

Sekretær: Kjersti Pettersen,   

mob:415 39 517

Styremedlem: Margareta Stålnacke   

mob:

Styremedlem: Ingunn Grivi,

mob: 995 24 259

 

Vi er godt i gang med klubbutvikling og arbeidsoppgaver. I dette arbeidet trenger vi  innspill fra dere som har spansk vannhund. Det er sikkert mange som har ønsker i forhold til aktiviteter og ting de vil vi skal ha på agendaen. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger!