LOVER FOR SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE

LOVENE BLE

VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTET  16.08.2014 OG GODKJENT AV NKK I DESEMBER SAMME ÅR.

 

NKK SIN NYE LOVMAL BLE IMPLEMENTERT I VÅRE LOVER VED VEDTAK PÅ ÅRSMØTET 2018 OG VIL BLI LAGT UT HER OM KORT TID.